Psycholoog in Amsterdam - kleine groene lamp

 

PSYCHOLOOG IN AMSTERDAM

 

ALGEMENE INFORMATIE

____________________________________________________________________________________________

Psychologisch Centrum aan het IJ bestaat uit een praktijk voor psychologische hulp en coaching en een psychologisch onderzoekscentrum.  

 

DE PRAKTIJK

De psychologische praktijk is een algemene praktijk met enkele specialisaties.

De praktijk biedt psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij problemen van neurotische of traumatische aard.
De praktijk kan ook hulp bieden bij problemen met relaties, werk, kinderen, bij onduidelijke fysieke klachten of bij het zoeken naar een nieuwe toekomst.

De problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door extreem negatieve ervaringen.
Ze veroorzaken bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.
Het gaat niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar zingeving of een nieuwe richting in het leven.

De specialisaties bevinden zich op het terrein van spanningsklachten, stressziekten (overspannenheid, burnout) en zingevingsvraagstukken.


Ook ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen en belangrijke nieuwe levenssituaties, bijvoorbeeld bij veranderingen in je loopbaan.
Psychologisch Centrum aan het IJ biedt op de persoon toegesneden coachingstrajecten.

Zoek tijdig psychologische hulp als je met spanningen of andere psychische problemen zit. In een vroeg stadium is het meestal gemakkelijker om de problemen met hulp van een aantal gesprekken op te lossen.

Op de webpagina de psychologische praktijk staat meer informatie hierover.

  
HET ONDERZOEKSCENTRUM

Het onderzoekscentrum verricht onderzoek naar de wisselwerking tussen bewuste en onbewuste psychische processen, bijvoorbeeld door bestudering van dromen en mythologische thematiek.

Verder beschikt Psychologisch Centrum aan het IJ over een serie psychologische tests. Drs. Carla Vredeveld is ook bevoegd testpsycholoog.


ACHTERGROND EN BENADERINGSWIJZE
   
Psychologisch Centrum aan het IJ legt het accent op een analytische, dieptepsychologische benaderingswijze van psychische problemen en vraagstukken.
De ontdekking en analyse van het eigen innerlijk psychisch leven en de ontwikkeling van de eigen creatieve en probleemoplossende vermogens zijn belangrijk hierbij.

Dat neemt niet weg dat het in praktijk soms zinvol is om andere therapeutische methoden, bijvoorbeeld van gedragsmatige of cognitieve aard, te gebruiken. De keuze van de therapeutische methoden wordt aangepast aan de aard van de problemen en de fasen in de behandeling.
               

Drs. Carla Vredeveld is Registerpsycholoog NIP, registerpsycholoog EFPA en psycholoog NVPA.
Ze is in 1988 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als klinisch psycholoog met een specialisatie in cognitieve / gedragsmatige therapie. In de loop van de jaren heeft zij zich verder ontwikkeld op het terrein van de dynamische psychologie.
Ze is aangesloten bij de beroepsorganisaties NIP, EFPA en NVPA en is ook lid van de C.G. Jung Vereniging Nederland. Psychologisch Centrum aan het IJ / Carla VredeveldZij heeft opleidingen gevolgd en praktijkervaring opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek, client-centered therapie, gedragsmatige / cognitieve therapie en analytische therapie.
Carla Vredeveld is lid van het deskundigenpanel van NIP.

Terug naar de eerste pagina
De website van Psychologisch Centrum aan het IJ