Psycholoog in Amsterdam - kleine groene lamp

 

PSYCHOLOOG IN AMSTERDAM

DE PSYCHOLOGISCHE PRAKTIJK

________________________________________________________________________________________


De psychologische praktijk van Psychologisch Centrum aan het IJ is een algemene praktijk met enkele specialisaties.

 

PSYCHISCHE PROBLEMEN, VERANDERINGSPROCESSEN, ZINGEVING

De praktijk biedt psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij dieperliggende persoonlijke problemen.
Dergelijke problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door bijzonder negatieve ervaringen. Ze veroorzaken bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.

Ook biedt de praktijk psychologische begeleiding bij problemen op het gebied van relaties of vriendschappen, werk of studie, opvoeding van kinderen of bij lichamelijke klachten, die waarschijnlijk door psychische problemen veroorzaakt zijn.

De specialisaties van de praktijk bevinden zich op het terrein van spanningsklachten, stressziekten (overspannenheid, burnout) en zingevingsvraagstukken.
Meer informatie over de specialisaties vind je op de website van Psychologisch Centrum aan het IJ.

Ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen ook spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen of in een situatie waarin er belangrijke nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als er veranderingen in je loopbaan optreden.
Psychologisch Centrum aan het IJ biedt een dergelijke coaching.

Zie verder de webpagina algemene informatie.

 

ACHTERGROND EN BENADERINGSWIJZE

De gesprekken zijn gericht op het zoeken naar inzicht in de aard van de problemen, verwerking van problemen en zoeken naar manieren om hier in het dagelijks leven en in de toekomst mee om te gaan. Het ontdekken van je innerlijke waarden en je eigen probleemoplossende vermogens is belangrijk hierbij.

De therapie is een gesprekstherapie, maar we maken soms ook gebruik van diverse creatieve middelen en we besteden aandacht aan bijvoorbeeld dromen en fantasieën.

De behandeling heeft ook een praktische kant. Wellicht merk je dat het nodig is om je leven op bepaalde punten te veranderen. We zullen dan manieren zoeken waarop je dat in praktijk kunt brengen.

In de gesprekken kunnen diverse technieken en hulpmiddelen gebruikt worden.

Deze therapie is met name gebaseerd op de inzichten van C.G. Jung en zijn geestverwanten. Dat betekent dat er een vrij sterk accent ligt op het zoeken naar zingeving en nieuwe richtingen in het leven.

Het betekent ook dat niet alleen inzichten en gebeurtenissen uit het dagelijks leven, maar ook gevoelens, dromen en fantasieën als waardevolle informatiebronnen opgevat worden bij het ontwikkelen van een nieuwe manier van leven.

 

TIJDSDUUR, GANG VAN ZAKEN EN KOSTEN

De duur van de therapie kan heel verschillend zijn, afhankelijk van de situatie. In sommige gevallen is het voldoende om enkele maanden tot een half jaar therapie te volgen. In enkele gevallen hebben mensen genoeg aan een paar gesprekken. In andere gevallen kan een therapie jaren duren.

Daarnaast is de duur van de therapie ook afhankelijk van de doelen die je ermee wilt bereiken. Als je een aantal dingen op een diepgaander, fundamenteler niveau uit wilt zoeken heb je meer tijd nodig. Het kan sneller gaan als het je alleen te doen is om een praktische oplossing die het leven weer redelijk draaglijk en hanteerbaar maakt.
Het is uiteraard aan de client om te besluiten wanneer het genoeg is, maar de therapeut zal wel adviseren op dit punt.

Een coachingstraject duurt gewoonlijk enkele maanden. De doelstelling van zo'n traject formuleren we in onderling overleg.

Gewoonlijk vinden gesprekken eenmaal per week gedurende 45 minuten plaats. Soms is er ‘huiswerk’ om tussen de afspraken door uit te voeren.

In het eerste gesprek brengen we de problemen en de algemene levenssituatie in kaart. We stellen voorlopige werkdoelen vast. In de daaropvolgende gesprekken gaan we verder op de problemen in.

Kosten in 2017:

De kosten voor een standaard consult van 45 minuten gesprekstijd (officieel 60 minuten inclusief administratie / voorbereiding) bedragen EUR 95,-.

Bij relatietherapie (twee clienten) duren de gesprekken 70 minuten en de kosten daarvan bedragen € 160,- per consult.

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur tevoren kosteloos afgezegd worden; als dat niet gebeurt zal de prijs van een consult in rekening gebracht worden.
Algemene betalingsvoorwaarden van NIP zijn van toepassing. Zie de links pagina.

Meer informatie over kosten, afspraken, vergoedingen en algemene voorwaarden tref je aan op de website van Psychologisch Centrum aan het IJ.

 

VESTIGINGSPLAATS EN BEREIKBAARHEID Psychologisch Centrum aan het IJ / vestigingsplaats

Psychologisch Centrum aan het IJ ligt in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, nabij de ingang van de Piet Hein tunnel, de ringweg S 100 en aan het binnen-IJ.

Met de auto is het in vijf minuten bereikbaar vanaf de ringweg A10 (afslag Centrum / Zeeburg / Artis) en in vijf minuten vanaf het Centraal Station, via de Piet Hein kade.
Parkeren is gratis gedurende de eerste anderhalf uur in de parkeergarage van het winkelcentrum Brazilie, ongeveer vijftig meter verderop.

Met het openbaar vervoer is het Psychologisch Centrum in circa tien minuten bereikbaar vanaf het Centraal Station (met sneltram 26) en vanaf het Muiderpoortstation.
Tramlijn 10 stopt vrijwel voor de deur (halte winkelcentrum Brazilie) en volgt een route parallel aan de Singelgracht (via Artis, Weesperplein en Leidseplein).
De IJ-tram verbindt Centraal Station en Psychologisch Centrum aan het IJ in enkele minuten met elkaar.

Een groot aantal fietsroutes en voetpaden leiden naar Psychologisch Centrum aan het IJ.

 

 

NADERE INFORMATIE

Psychologisch Centrum aan het IJ
t.a.v. drs. C. H. Vredeveld
Oostelijke Handelskade 1101
1019 DN Amsterdam

Tel: 020-4197456

Web: www.psychologischcentrum.com
Email: info@psychologischcentrum.com 

eerste pagina